Når der etableres veje og især motorveje lægges ofte et armeringsnet som grundlag for slidbanelaget, som typisk er asfalt i Danmark.*For at styrke overgangen mellem gammelt og nyt vejstykke forstærkes stykket mellem nyt og gammelt med en såkaldt lokal armering. Og akkurat dette ikke så typiske håndværk er CJ A/S specialister i under ledelse af erfarne Erik Hansen.

Arbejdet kræver særlig forstand og ikke mindst fleksibilitet, fordi det skal sted på ukurante tidspunkter på døgnet og kun når vejret leger med. Arbejdet kræver nemlig tørvejr, så typisk finder det sted i sommerhalvåret.

CJ’s specialenhed for armeringsarbejdet er aktuelt underleverandør til S&P reinforcement på motorvejsstrækningen fra Nr. Åby til Årup på Fyn. Arbejdet på motorvejen er godt i gang og strækker sig helt ind i 2023. Så de mange bilister får virkelig en solid grund at køre hen over det skønne fynske land på.
Typisk arbejder specialenheden for armering i boligområder og på mindre veje, da der trods alt ikke er så mange motorvejsbyggerier i Danmark. Men det er dog ikke første gang at CJ står for en så stor opgave. Allerede i 2017-2019 da motorvejen omkring Skanderborg skulle udvides med endnu et spor, forestod Erik og hans team for en 15 km lang lokalarmering af de eksisterende spor, samt en fuldarmering af det nyanlagte spor, og er derfor meget erfarne i armeringen af de danske motorveje.

Blandt de særlige remedier der bruges til dette specialarbejde er en specialopkobling på en minilæsser, der kan transportere armeringsnettene, som fra læsseren kommes i en særlig varmekasse, hvor de behandles. Herefter placeres de på øverste bærelag i en bestemt dybde, før der kommer slidlag hen over armeringsnettet.

Armeringsenheden hører hjemme i CJ’s anlægsafdeling.