”Fælles succes” er blandt elementerne i CJ A/S’ vision.

Fælles succes er også en fællesnævner for de fire CJ-medarbejdere, der har købt sig ind i virksomheden, de derfor nu er medejere af. Selskabet fra Fredericia ejes i forvejen af fem ledende medarbejdere.

”Medarbejderne, deres faglighed og dedikation er vores vigtigste råstoffer. Ved at have de fire med i ejerkredsen bevarer vi deres viden og kompetencer i virksomheden til gavn for CJ, lige som det sender et stærkt signal til vores kunder – både dem, vi har, og dem, vi gerne vil have – at de ikke render nogen steder, men er sikre støtter også i morgendagens CJ,” siger adm. direktør i CJ A/S, Jonathan Smetana.

”De fire får både som medarbejdere og medejere et stort ansvar for virksomhedens videre udvikling. De personificerer også værdierne ansvarlighed, ordentlighed og åbenhed. Det er en stor glæde og fornøjelse at tage dem med ombord som medejere og dermed sikre dem langfristet,” siger Jonathan Smetana.

Kvalitets- og miljøchef René Amini ser netop værdierne som sin primære motivation for at blive medejer af CJ A/S:

”CJ er kendetegnet ved nærvær og en værdibaseret kultur. Alle bidrager til virksomheden, hvor vi kan – også når opgaver ikke umiddelbart eller ubetinget ligger indenfor vores normale ansvarsområder. Derfor er det helt naturligt for mig at blive en endnu mere integreret del af CJ og få en fod under vores fælles bord. Det er en stor motivation at være med til at flytte CJ A/S til at blive en endnu mere bæredygtig brancheaktør blandt andet.”

Afdelingsleder for CJ i Horsens, Morten Hestbek, fremhæver signalværdien indadtil i CJ ved, at medarbejdere bliver partnere i virksomheden.

”Jeg synes, det er naturligt at tage ejerskab og gå forrest. Fordi flere af mine gode kolleger også træder ind, kan vi som ledere gå forrest og vise, at vi har hånden på kogepladen og arbejder sammen for virksomhedens bedste. Folkene i marken kan på denne måde se, at deres ledere er i det 100 procent og giver alt, de har.”

Afdelingsleder for CJ’s afdeling på Fyn, Michael Bøgelund Dalager, ser frem til være med til at forme CJ og udstikke virksomhedens kurs de kommende år.

”Jeg ser frem til at være med til at påvirke planerne og beslutningerne om fremtiden for CJ og især afdelingen på Fyn. Som partner bliver jeg også en del af noget større i CJ, hvis værdisæt om ordentlighed, samarbejde og ansvarlighed matcher mine værdier perfekt.”

For egenproduktionschef Hans Færck er hans indtræden som partner i CJ en perspektivrig og forpligtende styrkelse af den gensidige relation.

”Med mit kendskab til virksomheden og de andre partnere ser jeg frem til de næste mange år som medarbejder og partner i CJ. Jeg håber at kunne være med til at fortsætte den positive udvikling i egenproduktionen og resten af virksomheden – perspektiverne er meget spændende.”