Det er ikke ofte, at tanken om lastbiler og cyklister som to trafikanter, der kører side om side, skaber tryghed. Netop derfor er vi hos CJ A/S stolte af projektet her, hvor vi ved at skabe god plads til begge trafikanter hjælper med at give en større tryghed.

Den nye cykelsti samt vejudvidelse af Bundgårdsvej i Fredericia, skal sikre mere plads til cyklisterne samt de mange store lastbiler, der dagligt fylder på vejen, og samtidig bidrage til en mere sikker og dynamisk trafik.

Udvidelsen strækker sig fra Tornekærsvej til Vejlelandevej, hvor CJ A/S har gravet et helt nyt stykke jord, der også bidrager til, at køretøjer hurtigere og nemmere kan komme på motorvejen.

Hør koordinator, Jesper Løwe, fortælle om projektet og arbejdsprocessen.

#CJAS #CJANLÆG #næstenpåhjemembane #nytiFredericia #vejoganlæg#byfornyelse #fredericia