CJ’s halvårlige funktionærdag blev afholdt forleden med 56 deltagere.

Dagen er altid en god blanding af information fra ledelsen og socialt samvær samt en teambuilding-aktivitet, hvor man forholder sig til konkrete forhold og omstændigheder fra hverdagen, som fremmer samarbejdet og den gode stemning i virksomheden.

Denne gang blev arrangementet afholdt i de hyggelige rammer hos restaurant Oven Vande i Fredericia.

Da rundstykkerne var spist, tog direktør Jonathan Smetana ordet for at gennemgå især arbejdsmiljø og generel status for CJ A/S, så alle kom på omgangshøjde med ”Rigets tilstand”. Udsigterne til et nyt bundsolidt årsresultat ser lovende og gode ud og ordrebeholdningen er opløftende i et ellers vigende marked. Årsregnskabet afsluttes med udgangen af april.

Efter de opløftende nyheder, var det tid til at arbejde sammen og tænke sig godt om, når der holdvis skulle løses opgaver, som skulle sikre, at der ikke detonerede en (fiktiv) bombe for holdet. Teamet fra Locked stod for denne del af arrangementet, hvor man under tidspres skulle udnytte hinandens kompetencer bedst muligt for at nå i mål, inden tiden løb ud. Der blev både grinet og bandet og afslutningsvis uddelt pokal og klapsalver til det vindende hold.

Arrangementet blev afsluttet med en dejlig frokost og tid til hyggeligt og godt socialt samvær, hvilket også har stor prioritet hos CJ A/S i hverdagen, også selvom der er almindelig travlhed der.

Funktionærerne i CJ markerer det afsluttede årsregnskab med en spændende event senere på året også med både fagligt og socialt indhold. I forbindelse med arrangementet i Fredericia fik holdet medindflydelse på, hvor turen skulle gå hen, så fagligheden sikres på bedste vis.

Så samtidig med stor tilfredshed over de aktuelle spændende opgaver og fortsat gode udvikling i CJ A/S er der nu også udsigt til en god fælles tur senere på året også i lighed med tidligere år.