CJ overtager og viderefører boligbyggerier i Viborg og Nyborg.

De kommende beboere i byggerierne Teglgaardshaven i Viborg og Midtermolen i Nyborg kan snart glæde sig til at flytte ind i deres boliger med udsigt til vand – Søndersø i Viborg og Storebælt i Nyborg.

Byggerierne er påbegyndt af Adsbøll Entreprise og har ligget stillet to måneder efter Adsbølls konkurs. CJ A/S har overtaget færdiggørelsen af byggerierne, der nu er tilbage på sporet.

”I Viborg afleverer vi boliger til de første fire indflyttere 14 dage senere end oprindeligt planlagt. De øvrige købere flytter ind som oprindeligt planlagt i foråret næste år. I Nyborg er byggeperioden forlænget med de to måneder, det har ligget stille på grund af Adsbølls konkurs. Vi fortsætter på begge byggerier med de samme underentreprenører, der kender byggeriet og derfor sammen med vores folk kan fortsætte, hvor de slap,” fortæller projektchef i CJ A/S, Ulrik Hofmann Larsen.

Det samme kan han gøre, for han var Adsbølls projektdirektør på de to byggeprojekter.

Skrider godt frem
I Viborg afleverer CJ A/S de første fire boliger den 31. oktober, de næste 12 den 30. november og 22 den 1. marts næste år. Desuden er der netop indhentet de nødvendige tilladelser til endnu et par bygninger, som nu påbegyndes og færdiggøres til sommerferien 2023.

Nyborg-projektet er 60 boliger fordelt på to bygninger med i alt fem opgange, som gøres færdig successivt med aflevering 15. marts næste år.

”Jeg kender jo byggerierne og bygherrerne fra samarbejdet tidligere, så arbejdet er uproblematisk kommet tilbage på sporet og skrider godt frem. Derfor kan vi også holde sluttidspunktet i den oprindelige tidsplan i Viborg og nøjes med en forsinkelse lig stilstandsperioden i Nyborg”, vurderer Ulrik Hofmann Larsen.

CJ A/S har to mand på begge byggerier samt Ulrik Hofmann Larsen som øverste ansvarlige leder for dem begge.

LÆS MERE
teglgaards-haven.dk og midtermolen-nyborg.dk