Forleden tog borgmester Johannes Lundsfryd Jensen og udvalgsformand Jacob Bjørnskov Nielsen det første spadestik til en stor udvidelse af genbrugspladsen i Middelfart – selvfølgelig med genbrugsspader.

CJ A/S er blevet betroet opgaven at lave den vigtige sag for Middelfart Kommune med fagenterprisen for ”Anlægsarbejder” på den store udvidelse og ombygning af genbrugspladsen i Middelfart samt etablering af en helt ny genbrugsplads i Ejby. Opgraderingen, udvidelsen og nyetableringen skal sikre, at genbrugspladserne er tidssvarende og fremtidssikrede, og at der er endnu større fokus på at udnytte affaldet som en ressource.

Rigtig mange af CJ’s forskelligartede kompetencer skal bringes i spil i disse projekter.

Opgaven styres hos CJ fra Egenproduktion i Fredericia af projektchef Lars Schmidt og entrepriseleder Simon Foged. Med stor understøttelse fra egne folk og eksterne samarbejdspartnere skal vi blandt andet udføre:

1000 meter spildevandsledning og 1400 meter regnvandsledning
44.000 m3 jordarbejde, heraf indbygning af 15.000 m3 bundsikring
13.500 m2 asfalt og 16.000 m2 betonbelægninger
5000 m2 pladsstøbt beton

Projektet er opstartet med rydning og etablering af adgangsvej.
Projektet forventes at løbe frem til 1. kvartal 2025.

Tak for tilliden, Middelfart Kommune