CJ A/S’ fynske afdeling arbejder på en kompleks og atypisk opgave på Fyn og Lyø i Det Sydfynske Øhav for FFV Spildevand A/S.

Lyøs renseanlæg er nedslidt og kan ikke klare mængden af spildevand. Anlægget må derfor regelmæssigt have assistance fra en slamsuger sendt med færgen, når Lyø om sommeren har mange turister på besøg – en dyr og upraktisk løsning. Desuden er anlægget og nettet på Lyø overbelastet ved kraftigt regnvejr.

”Opgaven skiller sig ud fra vores typiske anlægsopgaver i CJ A/S. For fem år siden havde vi ikke gået efter denne type opgave, men vi har siden tilført de nødvendige kompetencer og maskinel, der også kan løse en anderledes opgave som denne,” fortæller afdelingschef Michael Bøgelund Dalager.

Første etape har været at lægge en ny fire kilometer lang spildevandsledning på havbunden mellem Lyø og Sinebjergvej på Fyn. CJ har stået for ledningerne på fastlandet til FFV’s renseanlæg og cirka 230 meter ud i vandet på begge sider.

Det primære ledningsarbejde på havbunden har specialisterne JD-Contractor A/S stået for med to skibe specialdesignet til at lægge kablerne med en diameter på 125 millimeter på havbunden. I november blev spildevandsledningen trukket i land og koblet til ledningen til renseanlægget på Fyn.

”Vi har forestået al koordinering og den fysiske del af anlægsarbejde. JD-Contractor har lavet alt på søen og har virkelig styr på deres kram, så arbejdet er i bedste hænder. Arbejdet til havs kræver noget særligt. Trods vejrliget på denne tid af året er arbejdet lykkedes fint. Nu venter arbejdet på land på Lyø,” fortæller projektleder Mikkel Haugsted, der er CJ’s leder af projektet.

Fjernstyret anlæg på Lyø
På Lyø bygger CJ i samarbejde med håndværkere nu ny pumpestation, kemikalietank og teknikhus, lige som tankene på Lyø bygges om til sikkerhedsbassin. Når de nye bygninger er opført, brækker CJ de bygninger, der til den tid er overflødige, ned.

Projektet til den samlede anlægssum på 16 millioner kroner forventes at stå færdigt i slutningen af maj. Når arbejdet er færdigt, kan FFV Spildevand A/S fjernstyre og kontrollere anlægget på Lyø fra FFV-hovedkvarteret i Ringe.

”Det er vigtigt for FFV at sikre, at håndteringen af spildevand foregår miljømæssigt korrekt. Vi ser derfor frem til at få fremtidssikret spildevandshåndteringen på Lyø ved at udnytte vores moderne renseanlæg i Faaborg,” fortæller adm. direktør for FFV Energi & Miljø A/S, Christian Møller.

FAKTA
Rambøll er rådgivende ingeniører på projektet, som forskellige virksomheder har leveret udstyr til.

TDC benyttede lejligheden til også at trække fiberbredbåndskabel til Lyø, da spildevandsledningen blev lagt på havbunden.

CJ A/S er en entreprenørvirksomhed, der udfører anlægsarbejde, industriservice og tankanlæg som sine specialer og totalentrepriser i bolig- og erhvervsbyggeri. Afdelingen på Fyn har hjemme i Langeskov.

FFV Spildevand A/S aftager spildevand for hele Faaborg-Midtfyn Kommune og indgår i FFV Energi & Miljø-koncernen.