Hos CJ A/S er det den nyligt ansatte kvalitets- og miljøchef René Amini, der skal være tovholder i dette vigtige engagement og indsatsområde hos CJ A/S.

I erkendelse af, at byggebranchen herhjemme står for et sted mellem 30 og 40% af vores samlede energiforbrug og ikke mindst vores affald, ønsker også vi hos CJ A/S, at støtte arbejdet for en grønnere omstilling. Vi vil være med til at skabe forudsætningerne for, at den danske byggebranche udvikler sig inden for bæredygtigt byggeri og dermed vil sætte fremtidige standarder, også internationalt.

”Jeg er meget glad, og også lidt stolt, over at min nye arbejdsplads nu også tilslutter sig arbejdet for det bæredygtige byggeri og fremover vil arbejde målrettet for de helt rigtige valg af både materialer og logistik, så vi kan bringe vores miljøaftryk helt i bund”, siger René Amini.

”Vi har med FN’s 17 verdensmål, de såkaldte Sustainable Development Goals, fået etableret nogle rammer for vores fælles ønsker om en bæredygtig fremtid, og dem skal vi tage alvorligt”, udtaler Jonathan Smetana, vicedirektør i CJ A/S, og fortsætter: ”EU arbejder samtidigt med begrebet cirkulær økonomi, som handler om en bedre forvaltning af vores ressourcer samtidigt med at virksomheder får nye muligheder ved at udvikle bedre forretningsmodeller. Cirkulær økonomi handler om at bevare materialer og produkter med den højest mulige værdi i det økonomiske kredsløb længst muligt.”

I forbindelse med ansættelsen af René Amini har CJ A/S meldt sig ind i Green Building Council Denmark (DK-GBC), som blev stiftet allerede i 2010 som en non-profit organisation i byggebranchen. René har været med i foreningens arbejde lige fra begyndelsen, så vi er ret sikre på at have den helt rigtige mand på denne vigtige post, så udvikling og samspil med interne og eksterne aktører bliver bedst muligt og resultaterne tilsvarende.

René Amini

I Ellen MacArthur rapporten fra 2015 blev byggebranchen fremhævet som en af de sektorer med det største potentiale i forbindelse med den cirkulære dagsorden, et potentiale CJ A/S med medlemskabet af Green Building Council og de mange store og små initiativer i virksomhedens hverdag allerede nu vil begynde at rendyrke og udnytte.

DK-GBC er i dag et netværk af aktører, der alle ønsker en radikal forbedring af bæredygtighed i alt, hvad byggebranchen foretager sig. Mere end 300 medlemmer bestående af virksomheder, organisationer og enkeltpersoner, der spænder over hele værdikæden, arbejder målrettet med at transformere processerne, så branchens miljømæssige fodaftryk stadig bliver mindre og mindre.

Udover at repræsentere den grønne holdning hos branchens nuværende og fremtidige ledere arbejder DK-GBC både med rådgivning og forestår auditering af byggerier med afsæt i gældende miljølovgivning og med mulighed for at give yderligere point indenfor andre referencer, som blandt andet indeholder yderligere krav fordelt på seks forskellige områder. Denne indsats har været stærkt medvirkende til, at hvert sjette projekt over 30 mio. kr. i Danmark sidste år blev meldt til certificeringsordningen, til stor gavn for vores samfund, vores miljø og ikke mindst brugerne af bygningerne efterfølgende.

René Amini har været med i foreningens arbejde lige fra begyndelsen og husker den spæde start: ”Da jeg var med til at stifte organisationen for 10 år siden var det ikke helt uden modvind, og vi blev kaldt alt fra miljøflippere til urealistiske fantaster. Derfor er det også en stor personlig glæde, at vores arbejde i DK-GBC gennem årene nu endelig kan høste både opbakning og anerkendelse. Det lover godt for fremtiden og for os alle. Og det er en særlig glæde og tilfredsstillelse, at CJ også på dette vigtige område vil være med til at sætte dagsorden, som bidrager til Danmarks grønne omstilling”.

”Vækst handler om mere og andet end den kortsigtede materielle og økonomiske fremgang. Vi bliver nødt til også at indregne andre faktorer i denne ligning så som uddannelse, miljø, livskvalitet, klima samt det menneskelige nærvær og samvær. Og vi bliver også nødt til at forstå, at uden bæredygtighed bliver væksten ikke langsigtet og at uden vækst, kan vi ikke foretage nødvendige bæredygtige tiltag”, siger CJ’s miljøchef.

Til glæde for os alle og for fremtiden.

Her på siden vil vi i løbet af 2021 fortælle mere om konkrete initiativer og konsekvenser af CJ’s grønne bæredygtigheds-dagsorden.