En bundlinje på 20 mio. kr. i et omskifteligt marked betegnes som tilfredsstillende.
Omsætningen nærmer sig en halv milliard drevet af et særligt partnerkoncept og fire faglige ståben.

Omsætningen har akkurat passeret 450 mio. kr. og bundlinjen viser et plus på 20 mio. kr. før skat i det netop aflagte regnskab for CJ A/S,.

”Vi er grundlæggende tilfredse med årets resultat. Vi har en fin balance mellem vores fire afdelinger og forskellige ståben – anlæg, byggeri, tankanlæg og industriservice – sammen med vores partnerskabstilgang i forhold til rådgivere og bygherrer. Det kommer os ganske meget til gode og har være en god langfristet satsning at have netop den tilgang og tankegang. Det kan også ses i vores solide ordrebog, hvor vi har opgaver til den kommende lange tid i afdelinger. Det er vældig betryggende og tilfredsstillende”, siger Jonathan Smetana, administrerende direktør og medejer, der har sit første hele regnskabsår bag sig efter rollebyttet med den tidligere direktør og grundlægger Hans Jørgen Ebbesen, der i dag bestrider posten som næstkommanderende i CJ A/S.

”Vi har investeret betydeligt i det seneste regnskabsår i vores nye afdelinger og nye kompetencer. Det vil komme os til gode på den lange bane. Vores kurs er klar. Vi skal vækste videre, men ikke for enhver pris. Vi skal have sund vækst ved at arbejde superseriøst med vores partnermodel, hvor vi vil være rigtig tæt på kunderne, og ikke mindst den grønne dagsorden, hvor vi er godt med og vurderer, at markedet så småt begynder at trække med. Erkendelsen af, at der skal investeres i bæredygtighed og bæredygtigt byggeri, vinder indpas. Vi får, som sagt, også stor kredit for vores nærhed til kunderne og forståelse for deres ønsker og behov. Det giver nye og spændende opgaver. Det er positivt for os, så vi kigger fortrøstningsfuldt ind i fremtiden”, siger Jonathan Smetana.

CJ A/S har blandt andet bygget Power-to-X anlæg, hvor man har kunnet bringe sin specialviden og erfaring ind fra tankanlægs-sektoren, hvor CJ A/S har været førende i mange år med langfristede samarbejdsaftaler på blandt andet raffinaderierne i Kalundborg og Fredericia.

”Vi har særlig fokus på dette vækstområde”, siger Jonathan Smetana.

”Her kommer mange af vores kompetencer i spil til fordel for både vore kunder og os. Etableringen i flere byer hen over de seneste par år har været en god investering. Vi vil dog ikke trykke på vækst-speederen for enhver pris, men skal kunne følge med i organisationen, så målet er balanceret og profitabel vækst. Mange af vore kunder kommer igen og igen – og det er vi glade for. Det er grundlaget for en god fremtid i en branche, hvor der venter mange udfordringer forude med voksende krav til bæredygtighed, transparens og dokumentation i forhold til lovgivningen osv. Det er vi godt rustet til og derfor møder vi fremtiden med fortrøstning og forsigtig optimisme”, siger Jonathan Smetana.

Læs hele den grafiske årsrapport her