Bundlinjen viser på knap 20 mio. med en rekordhøj omsætning
og ikke mindst en betydelig tilgang af nye kunder og faste kontrakter.

Den Fredericia-baserede entreprenør-koncern CJ A/S kommer ud af regnskabsåret 2020 med rekordtal på både top- og bundlinje.

Omsætningen blev 389 mio. kr. og bruttoavancen er forbedret med 43% til 102,5 mio. kr. Bundlinjen ender på 19,9 mio. kr. mod 13 mio. kr. året før. Omsætningen er blandt andet påvirket positivt af involveringen i nogle markante projekter i både Kolding, Fredericia og Odense.

”Ikke alene er jeg sammen med den øvrige bestyrelse meget tilfreds med udviklingen i CJ A/S’ nøgletal, men også den generelle professionalisering af virksomheden på alle niveauer og målrettede ansættelse af kompetencepersoner og gradvise geografiske spredning med afdelinger på Fyn og senest også Horsens, som munder ud i et flot resultat på bundlinjen”, siger bestyrelsesformand Lars Martens Clausen om regnskabet.

”Ledelsen har dygtigt eksekveret den definerede strategi. Fundamentet er styrket, og det er meget tilfredsstillende, selvom der selvfølgelig har været medvind for byggebranchen i den seneste periode i almindelighed. Men med nye vigtige faste kontrakter og styrkede partnerskaber med strategiske kunder, står CJ A/S stærkt til fremtidens udfordringer med tre stærke forretningsben”, siger bestyrelsesformanden, der også kan konstatere, at et succesrigt generationsskifte er påbegyndt, således at seks ledende medarbejdere i dag ejer selskabet og eksterne, ikke aktive investorer er købt ud.

”Det er en særlig glæde at kunne notere os et så stærkt regnskab i vores jubilæumsår, 2021, hvor det er ti år siden, at CJ A/S dagens lys. Men det er især tilfredsstillende, at vores strategi om stærke partnerskaber og samarbejder giver resultater, for det reducerer sårbarheden betydeligt den dag, hvor hjulene måske ikke drejer helt så hurtigt i byggebranchen længere. Vi har en god ordre- og aftalebeholdning i alle tre afdelinger, Bolig & Erhverv, Entreprise og Service & Tankanlæg. Det giver en stærk tro på tingene og tryghed for medarbejderne”, siger Hans Jørgen Ebbesen, som er administrerende direktør og en af selskabets aktionærer.

”Vi har investeret betydeligt i strategiske områder som digitalisering og grønt byggeri, hvor vi arbejder meget konkret med kompetente medarbejdere og specifikke fokusområder for at blive grønnere og mere effektive i hverdagen. Den agenda vil vi fortsat forfølge og intensivere i den kommende periode”, erklærer Hans Jørgen Ebbesen, der selv har fået Jonathan Smetana ved sin side i koncernledelsen med sigte på et struktureret generationsskifte over de kommende år.

Selskabet har passeret 150 medarbejdere og har etableret sig med et brohovede på Fyn i Langeskov samt netop opkøbt en mindre entreprenørforretning nær Horsens, Gunni V. Sørensen, med henblik på vækst i dette geografiske område også. Selskabet er struktureret i tre forskelligartede fagområder med adgang til nyttige fællesfunktioner.

Årsrapport for CJ Anlæg Bolig Erhverv AS