Et af Fredericias mere følsomme trafikale knudepunkter, nemlig krydset ved Strandvejen og Vester Ringvej, har siden august været under omlægning med den lokale specialist CJ A/S som entreprenør.

Et sådant omfattende arbejde kan naturligvis ikke gennemføres uden at medføre, til tider, ganske store gener for trafikken. Men nu kan der efterhånden skimtes lys for enden af tunnelen. Den sidste trafikale omlægning er færdig i disse dage og finish laves uden større gene for trafikken frem til januar 2021.

Krydset skulle udvides, så der kommer to venstresvingsbaner fra Strandvejen mod Vestre Ringvej og to højresvingsspor fra Vestre Ringvej mod motorvejen. Denne omlægning og udvidelse vil give især lastbiler lettere adgang til og fra havneområdet, og vil få trafikken på Strandvejen til at glide markant bedre. Alt forventes at være færdiggjort i de første dage af det nye år.

Entrepriseleder hos CJ A/S Martin Engstrøm Jensen fortæller, at opgaven ikke blot har givet logistiske og sikkerhedsmæssige udfordringer, men at hans mandskab også har skulle forholde sig til ”anvendt psykologi” for bedre at kunne håndtere de mange konfliktsituationer, der opstår, når trafikanter mister både tålmodighed og besindelse.

”Vi har forståelse for, at vejarbejde sjældent er noget, der bydes velkommen i trafikken, når det står på. Reaktionerne overfor vore medarbejdere er ofte ganske ”kontante”, men vi har et ansvar for sikker afvikling af byggepladsen og ikke mindst medarbejdernes sikkerhed. Så de må håndtere tingene på bedste vis, nå deadlines og alligevel sikre sikkerheden. Vi har uddannet folk i at håndtere hektiske bilister på bedste facon. Vi forsøger at klare udfordringerne med et smil”, siger Martin Engstrøm Jensen fra CJ A/S og fortsætter, ”Også den daglige sikkerhed har der været ekstraordinært fokus på. Det kræver øjne og opmærksomhed alle vegne at operere i et arbejdsmiljø, hvor trafikken stadig skal ”rulle” så godt som muligt, men heldigvis har vi ikke haft nogle uheld”.

Arbejdet går aktuelt fint, væsentlige dele af afsluttet og alt forventes helt færdigt i starten af det kommende år, på trods af nogle uforudsete forsinkelser i begyndelsen af denne delikate byggeproces.

Opdragsgiveren er Fredericia Kommune, som CJ A/S har et godt og mangeårigt samarbejde med.