CJ A/S har over en længere årrække specialiseret sig i især tankanlæg og anerkendes som en af landets fremmeste på dette felt. CJ A/S har ligeledes en langvarig rammeaftale på det andet raffinaderi i Danmark, som ligger i Kalundborg. Desuden arbejdes der på større og mindre tankanlæg over hele landet.

”Vi er rigtig glade for opgaven fr Shell på Raffinaderiet i vores egen hjemby, der skaber basis for en del nye ansættelser til spændende anlægs- og servicearbejde med langtidsperspektiv”, siger Jonathan Smetana, vicedirektør i CJ A/S.

”Vi søger derfor en række nye kolleger, som søger spændende opgaver indenfor service, anlægsarbejde og byggeri. Vi kan glæde os over, at der faktisk er godt gang i den i alle tre afdelinger af CJ A/S, men helt konkret skal gode stillinger besættes i Fredericia for at løse den nye, spændende opgave, vi er blevet tildelt”.

Der søges både faglærte og ufaglærte medarbejdere, blot de kommer med den rigtige indstilling, hvilket først og fremmest betyder noget for CJ A/S.

”Vores strategi er værdidrevet. Vi skal skabe værdi for vores kunder hver dag og være en god, fleksibel og kompetent samarbejdspartner. Det skaber langsigtede relationer, og det gør CJ til et godt sted at arbejde, hvilket vi også har stor fokus på”, siger Morten Hestbæk, afdelingsleder for service og tankanlæg.

”På raffinaderiet har vi fået en aftale, hvor vi bliver helt integreret i det daglige arbejde, og hvor vi med vores faglighed skal sikre, at det daglige vedligehold kan struktureres, så der skabes det bedste resultat for Shells daglige drift.

Dette kan selvfølgelig kun lade sig gøre med en tæt kontakt imellem de to organisationer. Vi er glade for den velkomst og opstart vi har fået”, forklarer Morten Hestbæk.

Der skal forventeligt ansættes 8-12 medarbejdere til raffinaderiet. Desuden søger man kompetente medarbejdere i andre afdelinger, CJ forventer derfor at skulle ansætte op til 20 nye medarbejdere i de kommende måneder.

Ansøgninger: hr@cj-as.dk eller kontakt kontoret for en personlig samtale.