Tidsplanen var ambitiøs, da projektetape 2 på Vesterled i Tommerup blev blæst i gang i juni måned med tilstræbt afslutning ultimo oktober. Men med fælles engagement og indsats på tværs af interessenterne og stærkt samspil lykkedes forehavendet og forleden kunne byggemodningen overdrages til Assens Kommune og deres repræsentant Erik Nielsen, samt Assens Forsynings repræsentant Lasse Slaikjer-Kongaa.

30.000 kubikmeter jord var håndteret, 1250 meter spildevandskloak etableret, 500 meter regnvandsledning, 4000 kvadratmeter vej og 700 meter stisystem var anlagt til at omkranse det flotte område i Tommerup. Nu kan de 22 byggegrunde på udstykningen bebygges og glade familier inden for overskuelig tid flytte i deres nye hjem i Tommerup.

Det har været en fagligt set spændende opgave med masser af tværgående samarbejder, som har fungeret rigtig godt. Stor tak til Assens Kommune og Assens Forsyning for godt samarbejde og øvrige partnere, rådgivere og underleverandører – og ikke mindst vores eget team, der har arbejdet flot med projektet”, roser CJ’s projektansvarlige Mikkel Haugsted.

”Især opgaven med terrænløbende overfladevand har været interessant og spændende her, så kloakken ikke belastes unødigt og skal håndtere mindre belastning end mange andre steder. Alle har bragt deres faglighed og gode intentioner i spil for at realisere dette. Også fritlægningen af et rørlagt vandløb var sjovt og spændende”, forklarer Mikkel Haugsted om det genslyngede, fritlagte vandløb på udstykningens sydlige del.

Tak til bygherre, rådgivere, underentreprenør og tak til vores medarbejder og projektleder Mikkel Haugsted, som har stået i spidsen for at levere et flot stykke arbejde på mindst tænkelig tid, sammen med bygherre og underleverandører, siger Michael Bøgelund Dalager, afdelingsleder for CJ A/S på Fyn og Vest Sjælland.