CJ har som underleverandør til Bladt Industries stået for jord- og betonarbejdet i forbindelse med opførelse af en ny gitterbro over Gudenåen.

Broen erstatter en kun 5 år gammel bro, der var rådnet og faldet ned i åen. Bladt fik opgaven at etablere en ny, langtidsholdbar udgave og engagerede CJ som underentreprenør til at udføre anlægsarbejderne, herunder funderingsarbejder under vand, jord og betonarbejder, samt etablering af stisystemer.

Den nye bro har en forventet levetid på 120 år – og det kan man jo da kalde en langtidsholdbar og bæredygtig løsning, helt i tråd med CJ’s filosofi og strategi.

CJ’s projektleder Jacob Kamstrup er glad og stolt over det færdige resultat. Flere af CJ’s kompetencer blev ved dette Gudenå-projekt brugt effektivt i en helt ny kontekst, hvilket var fagligt meget spændende.

Yderligere billeder af det færdige resultat ses nedenfor.