Kenneth fra CJ’s anlægsafdeling har været på nyt kursus.

Denne gang handlede det om forståelse for strålebeskyttelse, fordi måleapparaturet for komprimeringsgraden af jord ved anlægsarbejde indeholder et radioaktivt stof, dog uden at det som sådan er farligt til trods.

Denne gang handlede det om strålebeskyttelse og de risici der er, ved håndtering af apparatet til brug for måling af komprimeringsgrad. Isotopsonden – som apparatet hedder – indeholder nemlig en lille radioaktiv stav til måling af massen af vand i de indbyggede materialer.

Se Kenneth berette om kursus, hans praktiske anvendelse af den nye viden, og at arbejde hos CJ i hverdagen i videoklippet her.