En opgave til lands, til vands og (en smule) i luften

Ny pumpestation på Lyø, som pumper spildevandet til Fåborg

En spændende, kompleks og atypisk opgave på Fyn og Lyø i Det Sydfynske Øhav for FFV Spildevand A/S er afleveret. Lyøs renseanlæg var nedslidt og kunne ikke længere klare mængden af spildevand. Det har været et spændende projekt for CJ-AS afdeling på Fyn, hvor vi har haft et godt samarbejdet mellem bygherren FFV Spildevand og rådgiver Rambøll Odense siger Michael B Dalager

”Det er jo næsten en once in a life time opgave. Som har været meget vejrafhængig, men det har været utroligt spændende og i alt er det til trods for ydre omstændigheder, gået fuldstændigt efter planen,

Første etape var at lægge en ny fire kilometer lang spildevandsledning på havbunden mellem Lyø og Sinebjergvej på Fyn. Dette arbejde blev udført i tæt samarbejde med JD-Contractor som havde selve entreprisen med havledningen. CJ har stået for arbejderne i land, hvor havledningerne skulle føres ind til det nye bygningsværk. På Lyø blev havledningen gravet ind 230m fra kysten og ved Sinebjerg ca. 60m. Udover arbejderne med i landføring af havledningerne samt anlægsarbejderne på Lyø og Sinebjerg, har vores arbejde primært været at koordinere indsatserne, tjekke vejrudsigter og vandstande, for arbejdet til havs skal have de helt rette betingelser. Trods vejrliget på denne tid af året er arbejdet lykkedes fint” fortæller projektleder Mikkel Haugsted fra CJ A/S.

På Lyø skulle der bygges en ny pumpestation, kemikalietank og teknikhus, ligesom tankene på Lyø blev ombygget til sikkerhedsbassin. Projektet til den samlede anlægssum på 16 millioner kroner stod færdigt i slutningen af maj. Nu kan FFV Spildevand A/S fjernstyre og kontrollere anlægget på Lyø fra FFV-hovedkvarteret i Ringe.

“Lyø-projektet har været en spændende og udfordrende opgave. Men med et godt samarbejde mellem yderst professionelle fagfolk har vi sammen løst en ellers vanskelig opgave til perfektion og samtidig bidraget og samtidig sikret en væsentlig forbedret rensning af spildevandet fra Lyø som vil være til gavn for havmiljøet,” siger Michael Rasmussen, FFV Spildevand.

”Vi har brugt meget tid og energi på at få det til at lykkes – og det er gået fantastisk. Vi har haft gode samarbejdspartnere i blandt andre Rambøll, hvor vi har haft en god dialog og et godt konstruktivt samarbejde med både bygherre og underleverandører, helt som vi ønsker os det. Og vores kollegaer har været gode og har haft god energi hele vejen, ” siger Mikkel Haugsted, CJ A/S